top of page

Забезпечення кібербезпеки та кіберстійкості

Для кожної організації дуже важлива довіра замовників і партнерів, яка може дуже швидко зникнути, якщо важливі та чутливі дані, довірені їй або створені всередині, стануть об'єктом злому та компрометації. Все більша частина процесів підприємства, наприклад, в результаті роботизації виробництва та розподілу, спирається на цифрові процеси. Захист від кібер-злочинності, цифрового вторгнення, шахрайства ззовні чи зсередини є найважливішим чинником стабільності та виживання бізнесу в епоху цифрової трансформації. Ключем до безпеки підприємства стає побудова програми всеосяжної кіберстійкості.

Кіберстійкість - це здатність організації забезпечити розвиток діяльності (стійкість підприємства) за рахунок готовності до кібер-загроз, можливості реагування на них, засобів відновлення після кібератак. Кіберстійка організація здатна адаптуватися до відомих і невідомих криз, загроз, несприятливих факторів та викликів. У кінцевому підсумку кіберстійкість дозволяє підприємству процвітати за умов негативних чинників (кризи, пандемії, фінансової волатильності тощо.)

Ми розробляємо заходи, пропонуємо інструменти, розгортаємо їх та виконуємо технічну підтримку для забезпечення кібербезпеки та кіберстійкості підприємства, в тому числі в умовах «нової нормальності» - віддаленої роботи працівників.

Це дозволяє протистояти кібератакам, що неухильно наростають, ефективно управляти ідентичностями, зробити застосунки безпечними і захистити дані. Для цього використовується комплексний аналітично керований підхід, в основі якого лежить тріада – Безпека, Ризики та Керівництво.

bottom of page