top of page

Cтворення Української Національної Цифрової Коаліції

«Коаліція Цифрової Трансформації»

05.09.2019 р

Компанія «Інтраком Телеком Україна» вносить свій посильний внесок в досягнення цілей, викладених в програмному документі, і повністю їх розділяє. Наслідком цього стало наше рішення про участь в установі Коаліції та підписанні Меморандума.

5 вересня 2019 року у Інформаційному Агентстві «Укрінформ» в Києві відбулося публічне підписання Меморандуму щодо Cтворення Української Національної Цифрової Коаліції «Коаліція Цифрової Трансформації».

Головна мета діяльності «Коаліція Цифрової Трансформації» — втілюючи цифрові трансформації вдихнути нове життя в економіку та суспільство України.

Цифрова трансформація економіки та суспільства є одним з істотних факторів розвитку України, підвищення продуктивності та економічного зростання, створення робочих місць, підвищення якості життя громадян та розвитку демократії.

Високо оцінюючи важливість співпраці та усвідомлюючи необхідність розвитку цифрової економіки та суспільства України, державні та приватні установи, організації, асоціації, громадські організації утворили Українську національну цифрову коаліцію «Коаліція цифрової трансформації», діяльність якої спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС).

Національні цифрові коаліції створені в 23 Європейських країнах. Вони мають різні назви,  побудовані по різному і країна сама вирішує які пріоритети своєї роботи вона обирає. Але головне що їх об’єднує — це прозоре партнерство між суб'єктами цифрових трансформацій, сприяння розвитку  цифрових навичок у державах-членах, які працюють разом для втілення цифрових перетворень та розвитку цифрової економіки та вдосконалення цифрових навичок на національному, регіональному чи місцевому рівні.

Національні та регіональні коаліції об'єднують компанії, що займаються інформаційно-комунікаційними технологіями та ІКТ, освітні заклади, міністерства, державні та приватні структури, асоціації, некомерційні організації, які розробляють конкретні заходи щодо цифрових трансформацій економіки та суспільства і, як одне з найважливіших завдань — залучення цифрових навичок до всіх рівнів суспільства.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ПАРТНЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОАЛІЦІЇ

  • Поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання.

  • Створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей.

  • Гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу.

  • Покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет.

  • Інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості.

  • Сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів.

  • Цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур.

  • Сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України.

  • Розвиток  міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок.

 

Національна коаліція створена за ініціативи робочої групи проекту за програмою фінансування ЄС:   Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) dComFra — Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

bottom of page